Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Pass - Finlands ambassad, Berlin : Tjänster : Pass

FINLANDS AMBASSAD, Berlin

Botschaft von Finnland
Rauchstraße 1, 10787 Berlin
Tel. +49-30-50 50 30
E-post: info.berlin@formin.fi

Deutsch | Suomi | Svenska |  |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Pass och identitetskort

Du kan ansöka om finländskt pass och identitetskort vid Finlands ambassad i Berlin, honorärkonsulatets kundtjänst i Hamburg eller vid Finlands honorärkonsulat i Frankfurt am Main. Finlands övriga honorära konsulat i Tyskland kan inte ta emot ansökningar om pass och identitetskort. Du kan också ansöka om pass och identitetskort vid alla polisinrättningar i Finland eller vid andra finländska beskickningar utomlands, som utfärdar pass och identitetskort.

Kundtjänst

Finlands ambassad, Berlin
Rauchstr. 1, 10787 Berlin
Tel.: (030) 5050 30
E-post: info.berlin[at]formin.fi

Öppettider: mån-fre 9-12
eftermiddagar enligt överenskommelse

Finlands honorärkonsulat, Hamburg
Ditmar-Koel-Str. 6, 20459 Hamburg
Tel.: (040) 3570 5977
Fax: (040) 3570 5978
E-post: info.hamburg[at]formin.fi

Öppettider: mån-tors 9-12
fredagar och eftermiddagar enligt överenskommelse

Honorärkonsulatets avvikande öppethållningstider

Finlands honorärkonsulat, Frankfurt

c/o CMS Hasche Sigle
Neue Mainzer Str. 2-4
60311 Frankfurt am Main
Tel.:  (069) 9794 69 33
Fax: (069) 9794 69 34
E-post: HonorarkonsulFinnlandFrankfurt@t-online.de

Öppettider: mån-fre 9-14 endast med tidsbokning
Kundtjänst per telefon mån- fre 9-10

Honorärkonsulatets avvikande öppethållningstider

Ansökan om pass och identitetskort görs vid Finlands ambassad i Berlin, honorärkonsulatets kundtjänst i Hamburg eller vid honorärkonsulatet i Frankfurt am Main. Ansökan görs personligen. Även barn bör personligen ansöka om ett eget pass. Deras namn kan inte ingå i föräldrarnas pass.

Passets och identitetskortets giltighetstid är fem år. Om du ansöker om pass och identitetskort samtidigt är avgiften för båda från och med den 1 februari 2019 sammanlagt 198 euro. (140 euro för passet och 58 euro för identitetskortet). Om du ansöker om pass eller identitetskort separat kostar passet 140 euro och identitetskortet 90 euro samt eventuella expeditionskostnader 7 €. Passet och identitetskortet betalas med ett tyskt bank-/EC-kort eller kreditkort på plats, eller genom girering på förhand.

Avvikande bestämmelser gällande Finlands honorärkonsulat i Frankfurt am Main:

För kundbesök (inklusive ansökning om pass och identitetskort) behövs en tidsbokning. Tidsbokningen kan göras via e-post under adressen: 
HonorarkonsulFinnlandFrankfurt@t-online.de
Kundtjänsten nås per telefon mån – tors 9-10

Pass/identitetskort/portoavgift betalas i förväg till ambassadens konto:
Mottagare: Botschaft von Finnland, Berlin
IBAN: DE62 1007 0000 0507 7011 00
BIC: DEUTDEBBXXX
Ange följande i gireringsblankettens meddelandefält:
FRA/namn/pass eller identitetskort

Serviceavgifter

Det är inte möjligt att betala med kort eller kontant.

Kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Uppgifterna i ansökan om pass och identitetskort skrivs ut direkt från Finlands befolkningsdatasystem. Om det finns skäl att misstänka att inte alla personuppgifter (namn, födelseort, civilstånd, medborgarskap) är korrekta bör uppgifterna kontrolleras hos magistraten. Om uppgifterna kräver rättelser bör dessa göras innan ansökan om pass inlämnas på beskickningen.

För ansökan om pass och identitetskort behövs

  • 1 fotografi som fyller kraven för biometriskt pass. Huvudets storlek på fotografiet skall vara 32–36 mm räknat från hjässan till hakspetsen och ansiktsuttrycket skall vara neutralt. Fotografiet tas rakt framifrån och det får inte finnas skuggor på fotografiet eller störande element i bakgrunden.
  • Fotot bör ha en ljus bakgrund och får inte vara under- eller överexponerat.
  • Fotografiet får inte var äldre än sex månader. Läs också polisens anvisningar för passfoto.
  • Det nuvarande passet (även om det inte längre är i kraft) eller ett giltigt ID-kort.
  • Polisanmälan över  ett giltigt pass som har stulits eller försvunnit.
  • För under 18-åriga vårdnadshavarens skriftliga samtycke. Om inte båda vårdnadshavarna är med vid ansökan om pass för ett minderårigt barn skall den andra vårdnadshavaren lämna in sitt daterade och undertecknade separata samtycke samt kopia av sitt pass.
  • Män i värnpliktsåldern, 17 - 30 år, skall uppvisa en utredning (militärpass, beslut om befrielse) om att angelägenheter som gäller uppbåd och värnplikt är i sin ordning.

Leverans

Leveranstiden för de nya passen och identitetskorten uppskattas vara ca. två veckor. Då passet eller identitetskortet är klart kan den sökande

  • hämta det personligen eller via en befullmäktigad person från ambassaden eller honorärkonsulatets kundjänst i Hamburg eller
  • mot en avgift av 7 euro be att passet eller identitetskortet  sänds per post till innehavaren av passet.

Läs mera:

Polisen - Pass

Polisen - Identitetskort

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 3.2.2019


© Finlands ambassad, Berlin | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter